Logo Institut Baix Camp
         facebook  Instagram  TikTokpetita       lloro20px blogIBC80px COLORb      coeducat robotica assesorament 60px

Premis Fundació Coll-Urgellès

PREMIS  ALS/LES  MILLORS ESTUDIANTS QUE FINALITZEN ELS SEUS ESTUDIS DE CFGS D’ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ, VENDES I ESPAIS COMERCIALS I ASSISTÈNCIA A LA DIRECCIÓ A L’INSTITUT BAIX CAMP CURS 20/21

La Fundació Coll-Urgellès, seguint la voluntat del seu fundador de fomentar els ensenyaments i estudis en els àmbits de l’economia i l’empresa, premiarà els millors expedients acadèmics de l’alumnat dels CFGS d’Administració i Finances, Vendes i espais comercials i Assistència a la direcció de l’Institut Baix Camp

BASES:

La Fundació Coll-Urgellès, seguint la voluntat del seu fundador, té per objecte principal fomentar els ensenyaments i estudis en els àmbits de l’economia i l’empresa. En compliment d’aquesta voluntat atorgarà, el curs 2020-21, TRES PREMIS (un primer de 700 euros i 2 accèssits de 400 euros) als millors estudiants que completin el mes de juny en l’avaluació final ordinària els seus estudis de CFGS d’Administració i Finances, Vendes i espais comercials i Assistència a la direcció d’acord amb les següents bases:

El primer premi serà per l’alumne/a d’un d’aquests CFGS amb la qualificació mitjana més alta i els dos accèssits per l’alumnat dels altres dos cicles amb les qualificacions mitjanes més altes següents.  

En cas  d’empat a nota es premiarà a l’estudiant amb el major nombre de mòduls i crèdits amb notes més altes. Si totes les qualificacions coincidissin, el 1r premi es repartiria entre els diferents candidats empatats. 

El premi és compatible amb qualsevol altre premi, beca o ajut a l’estudi.

L’Institut Baix Camp de Reus comunicarà, mitjançant escrit dirigit al president de la Fundació Coll-Urgellès, els noms dels estudiants candidats al premi i el grup al qual pertanyen. 

L’Institut Baix Camp agraeix la col·laboració de la Fundació Coll-Urgellès en el foment de l’educació de l’alumnat de formació professional.