blogIBC80px COLORb        

Secretaria: Tràmits de PROVES

Secretaria: Tràmits ->

CONSULTES SOBRE LES QUALIFICACIONS PROVISIONALS OBTINGUDES

 

Únicament té dret a demanar un aclariment sobre les qualificacions la persona que ha realitzat la prova.

Horari:

  • Dijous 25 de gener a les 12
  • Divendres 26 de gener  a les 10,30 

RECLAMACIONS

La persona aspirant podrá presentar una reclamació  per escrit contra les qualificacions provisionals de les proves, adreçada al/a president/a de la Comissió Avaluadora entre el 25 i el 29 de gener a secretaria del centre. En l’escrit s’ha d’indicar per què és demana la revisió i al·legar els motius que es creguin convenients.

 

CRÈDIT DE SÍNTESI Només aquells aspirants què ho tinguin tot aprovat

Reunió informativa el dia 1 de febrero a les 12 hores 

 

PROVES D'ACCÈS

 

PROVES LLIURES CURES AUXILIARS D’INFERMERIA 

 

PAU - Només per alumnat del centre.

 

Obtenció del graduat en ESO per a ex-alumnes de centre de més de 18 anys 

 

CALENDARIS

 


Tornar a Secretaria: Tràmits