lloro20px
blogIBC80px COLORb      assesorament 60px

Informació sobre Estudis

Totes les pàgines amb informació sobre els estudis del centre

CFGS Gestió de Vendes i Espais Comercials (DUAL) HORES:2000 hores (2 cursos acadèmics)

DISTRIBUCIÓ HORÀRIA: 1 grup, 1r de matí (8:30-15:00), 2n de tarda (15:30 a 21:00)

 

imatgedipticGVEC

PROJECTE EDUCATIUFP-DUAL

L'alumnat amb millor rendiment, durant el 2n curs fa part de la formació treballant a mitja jornada en una empresa del sector amb beca salari. La resta de l’alumnat fa tota la formació al centre de forma presencial.

JORNADES TÈCNIQUES (bianuals) I JORNADES PER FOMENTAR L’EMPRENEDORIA INNOVACIÓ

L’alumnat desenvolupa a l’aulaq projectes de disseny de lineals, aparadorisme, estudis de mercat, ... per a empreses del sector.

MODALITAT SEMIPRESENCIAL

Permet una millor conciliació entre els estudis i la vida personal o laboral. Cal sol·licitar-la en el moment de la matrícula a secretaria (o si es dona el cas durant el curs, al tutor/a de grup) pactant l’horari i acreditant els motius documentalment.

ERASMUS+Possibilitat de fer les pràctiques a l’estranger durant 2 mesos amb beca.

ASSESSORAMENT I RECONEIXEMENT DE L’EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

L’alumnat que ja té experiència laboral en l’àmbit de les vendes a través d’aquesta mesura flexibilitzadora pot demostrar que té superats alguns crèdits dels que formen el cicle sense necessitat de cursar-los.

PERSEGUIM L’EXCEL·LÈNCIA

Sense esforç no hi ha excel·lència, per això motivem a l’alumnat a esforçar-se i presentar els seus projectes a diferents premis i concursos: FP-Empren, CatSkills, URV, beques Fundació Reddis, Beques Coll-Urgellès, ...

  • Per accedir a un GS cal tenir el títol de Batxillerat, el CAS o la Prova d’Accés a GS.
  • La nota del CFGS possibilita l’accés a qualsevol universitat amb convalidació de crèdits en cas que siguin estudis relacionats amb el CFGS cursat.GSFOTOSPEQUE

CFGM DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

 CFGM DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

PROJECTE EDUCATIU
XARXA D’EMPRESES SIMULADES
L’alumnat pot gestionar des de l’aula 2 empreses que formen part d’una xarxa mundial d’empreses simulades i cada 2 anys participen com a expositors, amb altres empreses simulades d’arreu del mon a la Fira de Barcelona d’Empreses Simulades.gmgestioadmin.png
FORMACIÓ DUAL
L’alumnat seleccionat, durant el 2n curs, treballa a mitja jornada en una empresa del sector en modalitat de beca-salari. La resta de l’alumnat fa tota la formació al centre de forma presencial.
JORNADES D’EMPRENEDORIA
Tallers i xerradesimpartides per emprenedors, experts i ex-alumnes del centre.
INNOVACIÓ
L’alumnat treballa a l’aula i fa pràctiques sobre casos reals per empreses i entitats de l’entorn.
MODALITAT SEMIPRESENCIAL
Permet una millor conciliació entre els estudis i la vida personal o laboral. Cal sol·licitar-la en el moment de la matrícula a secretaria (o si es dona el cas durant el curs, al tutor/a de grup) pactant l’horari i acreditant els motius documentalment.
ERASMUS+
Possibilitat de fer les pràctiques a l’estranger durant 2 mesos amb beca.
ASSESSORAMENT I RECONEIXEMENT DE L’EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL
L’alumnat que ja té experiència laboral en l’àmbit de les vendes, a través d’aquesta mesura flexibilitzadora pot obtenir la certificació que té superats alguns crèdits dels que formen el cicle sense necessitat de cursar-los.
PERSEGUIM L’EXCELÈNCIA
Motivem l’alumnat a esforçar-se i presentar-se a premis i concursos: FP-Empren, CatSkills, URV, beques Fundació Reddis, Beques Coll-Urgellès, ...
ACCÉS A LA UNIVERSITAT
La nota del CFGS possibilita l’accés a qualsevol universitat amb convalidació decrèdits si són estudis relacionats.

 

Per accedir a un CFGS cal disposar del títol de Batxillerat, el CAS (Curs de preparació per a l’Accés a grau Superior) o la Prova d’accés a GS.

 

CFGM DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA ÀMBIT JURÍDIC

CFGM DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA ÀMBIT JURÍDIC

HORES: 2000 hores (2 cursos acadèmics)
DISTRIBUCIÓ HORÀRIA:
1 ggmgestioadminjuridic.pngrup d'àmbit JURÍDIC (1r de matí 8:30-15:00 i 2n de tarda 15:30-20:00)

PROJECTE EDUCATIU
ATENCIÓ PERSONALITZADA
Sessions de tutoria setmanals (seguiment acadèmic de l’alumne/a i del grup-classe, activitats de formació en valors i intel·ligència emocional), control d’assistència diari per SMS o email a les famílies i informes mensuals. Itineraris personalitzats i plans individualitzats si s’escau.
SORTIDES I ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
Visites al Parlament de Catalunya, per Reus per treballar aspectes del temari (Arxiu municipal, correus, bancs, ...), TV3, FC Barcelona, xerrades d’experts, ...
XARXA D’EMPRESES SIMULADES
L’alumnat pot gestionar des de l’aula 2 empreses que formen part d’una xarxa mundial d’empreses simulades i cada 2 anys participen com a expositors, amb altres empreses simulades d’arreu del mon a la Fira de Barcelona d’Empreses Simulades.

JORNADES PER FOMENTAR L’EMPRENEDORIA

 

 

INNOVACIÓ
L’alumnat desenvolupa projectes per a empreses del sector.
MODALITAT SEMIPRESENCIAL
Permet una millor conciliació entre els estudis i la vida personal o laboral. Cal sol·licitar-la en el moment de la matrícula a secretaria (o si es dona el cas durant el curs, al tutor/a de grup) pactant l’horari i acreditant els motius documentalment.

ERASMUS+
Possibilitat de fer les pràctiques a l’estranger durant 1 mes amb beca.

 

Per accedir a un CFGM cal disposar del títol d’ESO o de la Prova d’accés a GM.

 

FORMACIÓ EN CENTRE DE TREBALL
350 hores de treball pràctic en empreses de la zona a fi, Aquest mòdul posa en contacte l’alumnat amb la realitat del món laboral i completa la formació que reben al centre. A més de poder fer-ho constar en el seu currículum, tenen l’oportunitat d’entrar a formar part de la borsa de treball de l’empresa o entitat on han fet les pràctiques.
Les empreses es busquen des del centre i són principalment: gestories, Hospital de Sant Joan, Ajuntament, empreses de qualsevol sector amb departament d’administració, etc.

 

CFGM GESTIÓ ADMINISTRATIVA ÀMBIT JURÍDIC

Mòdul

Hores totals

Hores setmana

MP 1

Comunicació empresarial i atenció al client

132

4

MP 2

Operacions administratives de compravenda

99

3

MP 3

Operacions administratives de recursos humans

99

3

MP 4

Operacions auxiliars de gestió de tresoreria

99

3

MP 5

Tècnica comptable

99

3

MP 7

Tractament informàtic de la informació (UF1,UF2, UF3 i UF5)

132

4

MP 8

Operacions administratives de suport

66

2

MP 14

Organització i estructura de l'àmbit jurídic (UF1+ UF2 i UF3)

165

5

UF 1: Administració de Justícia. 33 hores

   

UF 2: Operadors de l’àmbit jurídic privat. 48 hores.

   

UF 3: Registres Públics. 18 hores

   

UF 4: Actuacions i procediments judicials. 66 hores

   

MP 15

Tramitació processal i judicial

66

2

   UF 1: Tramitació processal i auxili judicial en procediments civils. 48 hores

   

     UF 4: Tramitació processal i auxili judicial en procediments socials. 18 hores

   

TOTAL 1r CURS

957

29

MP 6

Tractament de la documentació comptable

99

3

MP 7

Tractament informàtic de la informació (UF4 i UF6)

66

2

MP 9

Anglès

99

3

MP 10

Empresa i Administració

165

5

MP 11

Empresa a l'aula

99

3

MP 12

Formació i orientació laboral.

99

3

MP 15

Tramitació processal i judicial (UF2 i UF3)

66

2

     UF 2: Tramitació processal i auxili judicial en procediments penals (48 h.)

   

     UF3:Tramitació processal i auxili judicial d el procediment contenciós administratiu (18 hores)

   

TOTAL 1r CURS

693

21

M13

Formació en centres de treball

             250 hores al jutjat + 100 en bufets d'advocats

350

 

CFGS HIGIENE BUCODENTAL (DUAL)

CFGS HIGIENE BUCODENTAL (DUAL)

higienebucodental
HORES:2000 hores (2 cursos acadèmics)
DISTRIBUCIÓ HORÀRIA: 1 grup, 1r de matí (8:30-15:00), 2n de mati (08:30 a 15:00)
AULA-TALLER
El centre disposa d’una aula-taller amb 5 cadires de dentista professionals i tot els estris necessaris per poder simular una consulta real. En aquests espais es realitzen pràctiques amb pacients voluntaris sempre amb la supervisió d’un dentista, per aconseguir que l’alumnat tingui la millor preparació possible.

PROJECTE EDUCATIU
FP-DUAL
L’alumnat amb millor rendiment, durant el 2n curs fa part de la formació treballant a mitja jornada en una empresa del sector amb beca salari. La resta de l’alumnat fa tota la formació al centre de forma presencial.

JORNADES TÈCNICAS I JORNADES PER FOMENTAR L’EMPRENEDORIA
Cada curs l’alumnat pot participar en unes jornades formatives a Mojacar i a les jornades formatives que organitza la AHIADEC.

INNOVACIÓ
L’alumnat desenvolupa a l’aula on in situ projectes per a empreses del sector.

MODALITAT SEMIPRESENCIAL
Cal sol·licitar-ho en el moment de la matrícula a secretaria (o si es dona el cas durant el curs, al tutor/a de grup) pactant l’horari i acreditant els motius documentalment.

ERASMUS+
Possibilitat de fer les pràctiques a l’estranger durant 2 mesos amb beca.

PERSEGUIM L’EXCELÈNCIA
Sense esforç no hi ha excel·lència, per això motivem a l’alumnat a esforçar-se i presentar els seus projectes a diferents premis i concursos: FP-Empren, CatSkills, URV, beques Fundació Reddis, ...

● Per accedir a un CFGS cal disposar del títol de Batxillerat, del CAS (Curs d’Accés a Grau Superior) o de la Prova d’accés a Grau Superior.
● La nota del CFGS possibilita l’accés a qualsevol universitat. A alguns Graus Universitaris es convaliden crèdits si es disposa d’un títols de tècnic superior d’estudis relacionats.

CFGS ADMINISTRACIÓ I FINANCES

 CFGS ADMINISTRACIÓ I FINANCESADMINISTRACIOIFINANCES

PROJECTE EDUCATIU
XARXA D’EMPRESES SIMULADES
L’alumnat pot gestionar des de l’aula 2 empreses que formen part d’una xarxa mundial d’empreses simulades i cada 2 anys participen com a expositors, amb altres empreses simulades d’arreu del mon a la Fira de Barcelona d’Empreses Simulades.
FORMACIÓ DUAL
L’alumnat seleccionat, durant el 2n curs, treballa a mitja jornada en una empresa del sector en modalitat de beca-salari. La resta de l’alumnat fa tota la formació al centre de forma presencial.
JORNADES D’EMPRENEDORIA
Tallers i xerradesimpartides per emprenedors, experts i ex-alumnes del centre.
INNOVACIÓ
L’alumnat treballa a l’aula i fa pràctiques sobre casos reals per empreses i entitats de l’entorn.
MODALITAT SEMIPRESENCIAL
Permet una millor conciliació entre els estudis i la vida personal o laboral. Cal sol·licitar-la en el moment de la matrícula a secretaria (o si es dona el cas durant el curs, al tutor/a de grup) pactant l’horari i acreditant els motius documentalment.
ERASMUS+
Possibilitat de fer les pràctiques a l’estranger durant 2 mesos amb beca.
ASSESSORAMENT I RECONEIXEMENT DE L’EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL
L’alumnat que ja té experiència laboral en l’àmbit de les vendes, a través d’aquesta mesura flexibilitzadora pot obtenir la certificació que té superats alguns crèdits dels que formen el cicle sense necessitat de cursar-los.
PERSEGUIM L’EXCELÈNCIA
Motivem l’alumnat a esforçar-se i presentar-se a premis i concursos: FP-Empren, CatSkills, URV, beques Fundació Reddis, Beques Coll-Urgellès, ...
ACCÉS A LA UNIVERSITAT
La nota del CFGS possibilita l’accés a qualsevol universitat amb convalidació decrèdits si són estudis relacionats.

 

Per accedir a un CFGS cal disposar del títol de Batxillerat, el CAS (Curs de preparació per a l’Accés a grau Superior) o la Prova d’accés a GS.