Logo Institut Baix Camp
       facebook  Instagram  TikTokpetita     descarga 1 lloro20px
       coeducat Logo sieirobotica assesorament 60px

PROJECTE ERASMUS DE MOBILITAT INTERNACIONAL

 PROJECTE ERASMUS DE MOBILITAT INTERNACIONAL PER A REALITZAR ESTADES DE PRÀCTIQUES D’ALUMNAT DE CICLES FORMATIUS EN EMPRESES I ENTITATS ESTRANGERES

 
 Erasmus 2018 500px


CONVOCATÒRIA 2023-24CONVOCATÒRIA 23-24 PER ALUMNAT DE CF GRAU MITJÀ

ESTADA ALUMNAT DE CF GRAU MITJÀ

Mobilitats de grau mitjà: es realitzaran entre maig i juny de 2025. Temps d'estada: 1 mes

Temps d'estada: 1 mes

Import de la beca a percebre: aproximadament 1600 euros

L’alumne/a rebrà una beca per fer pràctiques a un país europeu, que ha de cobrir preferiblement viatge, dietes i allotjament. Aquesta beca és d'aproximadament 1600€/mensuals (aquesta quantitat pot variar depenent del país d'acollida i de la durada), que l’alumne/a rebrà en dos pagaments: un primer del 80% de la quantitat assignada perquè l’alumne pugui pagar-se el viatge, allotjament, etc. I un segon pagament del 20% amb la liquidació pendent un cop finalitzada l'estada, realitzada l’enquesta obligatòria i lliurada tota la documentació signada al centre.

L’alumne/a haurà de ser major d’edat en el moment de començar l’estada, és a dir, a l’abril de 2025. A més cal tenir en compte, que l’Estada de pràctiques Erasmus és incompatible amb la formació DUAL.

El pagament es farà per transferència bancària i, per tant, l’alumne/a ha de notificar el número IBAN del compte corrent de què serà titular, en el moment en què sigui preseleccionat. 

L'alumne/a per realitzar la mobilitat ha de tenir una assegurança i, en alguns casos d'alumnat extracomunitari, visat. El visat ha de ser gestionat i assumit per l'alumne/a abans de començar l'estada. L'assegurança la gestiona el centre.

El centre s’encarregarà de cercar la empresa per realitzar l’estada del l’alumnat de GM, i un cop confirmada l’empresa l’alumnat s’encarregarà de cercar l’allotjament assessorat per l’equip de Mobilitat. De vegades l’empresa ja ens proporciona informació sobre allotjaments. 

CONVOCATÒRIA 23-24 PER ALUMNAT DE CF GRAU SUPERIOR

Mobilitats de Grau Superior: es realitzaran entre abril de 2024 i juliol de 2025 (preferentment en acabar el 1r curs) 

Temps mínim d'estada: 2 mesos

Import de la beca a percebre: aproximadament 450 euros/mesESTADA ALUMNAT DE CF GRAU SUPERIOR

L’alumne/a rebrà una beca per fer pràctiques a un país europeu, que ha de cobrir preferiblement viatge, dietes i allotjament. Aquesta beca és d’aproximadament 450€ mensuals (depenent del país d’acollida), que l’alumne rebrà en dos pagaments: un primer del 80% de la quantitat assignada perquè l’alumne pugui pagar-se el viatge, allotjament, etc. I un segon pagament del 20% amb la liquidació pendent un cop finalitzada l'estada, realitzada l’enquesta obligatòria i lliurada tota la documentació signada al centre.

L’alumne/a haurà de ser major d’edat en el moment de començar l’estada. A més cal tenir en compte, que l’Estada de pràctiques Erasmus és incompatible amb la formació DUAL.

El pagament es farà per transferència bancària, i per tant l’alumne/a ha de notificar el número IBAN del compte corrent del que ha de ser titular, en el moment en què sigui preseleccionat. 

L'alumne/a per realitzar la mobilitat ha de tenir una assegurança i, en alguns casos d'alumnat extracomunitari, visat. El visat ha de ser gestionat i assumit per l'alumne/a abans de començar l'estada. 

L’alumnat seleccionat serà responsable de cercar empresa i allotjament per l’estada, assessorat per l’equip de Mobilitat si cal. 

 

Presentació de sol·licituds GM i GS: del 27 de novembre al 20 de desembre del 2023

Publicació dels resultats de baremació: febrer 2024 a la web del centre

 INFORMACIÓ GENERAL

Projecte ERASMUS+. El projecte ERASMUS+ a l’Institut Baix Camp permet la mobilitat d’estudiants a diferents països europeus per a realitzar estades de pràctiques.

Presentació de la Tutoria de Mobilitat Erasmus

Video Erasmus+ Grau Mitjà convocatòria 2023-24:

Video Erasmus+ Grau Superior convocatòria 2023-24:

Objectius del programa Erasmus+

El programa Erasmus+ té dos objectius primordials:

 • Recolzar la realització d’un Espai Europeu d’Educació Superior
 • Reforçar la contribució de la Formació Professional de Grau Superior al procés d’innovació

Objectius de la mobilitat:

 • Fomentar i desenvolupar la mobilitat dins de l’espai únic europeu
 • Millorar les habilitats lingüístiques
 • Enriquir els coneixements, habilitats i tècniques de la professió
 • Fomentar el coneixement d’altres entorns econòmics i sensibilitzar i aprendre altres estructures administratives empresarials
 • Creació d’un espai únic de formació

Requisits per poder accedir a una beca Erasmus+ .Cal estar matriculat en un cicle formatiu de Grau Mitjà o Superior el curs escolar per al qual es sol·licita la beca Erasmus. El sol·licitant ha de posseir la nacionalitat d’un país participant en el PAP o d’un país tercer, en aquest cas cal acreditar que està en possessió d’un permís vàlid per residir a Espanya durant el període de realització de la mobilitat. 

Durada de l’Estada. L’estada serà:

 • De 30 dies per l’alumnat de GM
 • De 60 dies per l’alumnat de GS

QUE CAL TENIR EN COMPTE SOBRE L'ESTADA

Abans de marxar l’alumnat rebrà:

 • El conveni de pràctiques per escrit, on apareixerà el pla d’activitats a desenvolupar al país de acollida, acordat i signat per les dues institucions que intervenen i l’estudiant.

Targeta sanitària. En el moment de desplaçar-se a l’EEE (Espai Econòmic Europeu i Suïssa) cal sol·licitar la Targeta Sanitària Europea per poder gaudir de l’atenció mèdica, d’acord amb la legislació del país d’estada. Als l’enllaços es disposa de tota la informació necessària per realitzar la sol·licitud i renovació d’aquesta.

Pagaments: Tots els pagaments relacionats amb allotjament i viatge s'han de pagar a través del banc i guardar els rebuts per justificar les despeses. 

Al finalitzar l’estada. La institució d’acollida remetrà a l’estudiant Erasmus i a la institució d’origen:

 • Certificat on s’indicarà que ha completat el programa acordat.
 • Informe dels resultats de l’estudiant.

Estudiants seleccionats sense dret a beca. Pot donar-se el cas que un alumne realitzi una estada a un país estranger sense obtenir beca. En aquest cas, totes les despeses són a càrrec de l’estudiant. Una vegada realitzada l’estada l’alumne obtindrà els mateixos títols que l’alumne becat, ja que disposarà del certificat de l’empresa i del reconeixement i, en alguns casos, expedició del Suplement Europass.

COM ES POT DEMANAR UNA BECA ERASMUS+

Presentació de la sol·licitud. En el moment que s’obri la convocatòria es farà pública a la web del centre i s’informarà a l’alumnat a través dels seus tutors/es, i els interessats hauran d’omplir el següent formulari i adjuntar la següent documentació:

Tutorial per omplir el Currículum i carta de presentació.

Per qualsevol dubte podeu adreçar-vos a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. 

CRITERIS DE SELECCIÓ DELS ESTUDIANTS

Els sol·licitants es baremaran atenent al següents criteris:

 • Nivell d’idioma estranger (anglès, francès, italià, alemany, etc.): Es valorarà en funció del títol oficial que tingui l’alumne/a. En el cas que no s’estigui en possessió d’un certificat oficial es valorarà a través d’una entrevista en anglès i/o en l’idioma del país d’acollida.
 • La correcció i pulcritud de la documentació presentada amb el formulari de sol·licitud
 • Informe de l’equip docent sobre conducta, assistència i resultats acadèmics després de la 1ª avaluació. Aquest informe en l’alumnat de GM es podrà tornar a demanar en cas que hi hagin canvis substancials en els resultats acadèmics.

En cas que en la selecció d’estudiants es produeixi un empat, es demanarà la valoració global de l’equip docent per determinar qui serà el beneficiari de la beca.

La puntuació màxima que es pot obtenir és de 15. 


ÍTEM

PUNTUACIÓ MÀXIMA

BAREMACIÓ

NIVELL  MÉS ALT D’IDIOMA

5 punts

A1: 1 punt

A2: 2 punts

B1: 3 punts

B2: 4 punts

C1 o superior: 5 punts 

TÍTOL OFICIAL D'IDIOMA (EOI, CAMBRIDGE, ...)

1 punt

 

SEGON IDIOMA EUROPEU CERTIFICACIÓ

1 punt

 

DOCUMENTACIÓ degudament emplenada

3 punts

Carta presentació: 1 punt

CV Europass anglès: 1 punt

Formulari sol·licitud: 1 punt

INFORME EQUIP DOCENT 

6 punts 

  Expedient acadèmic: 

 • Nota mitjana 5-6: 1 punt
 • Nota mitjana 7-8: 2 punts
 • Nota mitjana 9-10: 3 punts

  Actitud: 2 punts

  Assistència: 1 punt

Només per Grau Superior:

Disposar d’una empresa per realitzar l’estada

1 punt