blogIBC80px COLORb        

PROJECTE ERASMUS DE MOBILITAT INTERNACIONAL PER A REALITZAR ESTADES DE PRÀCTIQUES D’ALUMNAT DE CICLES FORMATIUS EN EMPRESES I ENTITATS ESTRANGERES

 
 

 

 


INFORMACIÓ SOBRE L'ADJUDICACIÓ FINAL DE BEQUES ERASMUS+ DE LA CONVOCATÒRIA 2017

 

Grau Superior:          Beques concedides: 6

Grau Mitjà:                 Beques concedides: 10

 

Les mobilitats de grau mitjà es realitzaran entre novembre de 2017 i el 30 de setembre de 2018. Les de grau superior entre novembre de 2017 i el 30 d'abril de 2019.

Els tutors/es de grup informaran l'alumnat de la data de la propera reunió informativa.


 

CONVOCATÒRIA 2017-18 (adreçada a l'alumnat de CF)

 

Les mobilitats sol·licitades en aquesta convocatòria, en cas de ser concedides, es realitzaran entre l’31 de octubre de 2018 i el 30 de setembre de 2019.

 

Presentació de la sol·licitud: del 20 de novembre al 15 de desembre de 2017

Publicació dels resultats de baremació: febrer de 2018 a la web del centre

 

 

 INFORMACIÓ GENERAL

Projecte ERASMUS+. El projecte ERASMUS+ a l’Institut Baix Camp permet la mobilitat d’estudiants a diferents països europeus per a realitzar estades de pràctiques.

Presentació de la Tutoria de Mobilitat Erasmus

Objectius del programa Erasmus+. El programa Erasmus+ té dos objectius primordials:

 • Recolzar la realització d’un Espai Europeu d’Educació Superior

 • Reforçar la contribució de la Formació Professional de Grau Superior al procés d’innovació

Objectius de la mobilitat:

 • Fomentar i desenvolupar la mobilitat dins de l’espai únic europeu

 • Millorar les habilitats lingüístiques

 • Enriquir els coneixements, habilitats i tècniques de la professió

 • Fomentar el coneixement d’altres entorns econòmics i sensibilitzar i aprendre altres estructures administratives empresarials

 • Creació d’un espai únic de formació

Requisits per poder accedir a una beca Erasmus+. Cal estar matriculat en un cicle formatiu de Grau Mitjà o Superior el curs escolar per al qual es sol·licita la beca Erasmus. El sol·licitant ha de posseir la nacionalitat d’un país participant en el PAP o d’un país tercer, en aquest cas cal acreditar que està en possessió d’un permís vàlid per residir a Espanya durant el període de realització de la mobilitat.

Durada de l’Estada. L’estada màxima serà:

 • De 30 dies per l’alumnat de GM

 • De 60 dies per l’alumnat de GS

 

 

ESTADA PER ALUMNAT DE CF GRAU MITJÀ

L’alumne/a rebrà una beca que ha de cobrir preferiblement viatge, dietes i allotjament.

El curs 2017-18 la beca és d'aproximadament 1100€/mensuals (aquesta quantitat pot variar depenent del país d'acollida i de la durada), que l’alumne/a rebrà en dos pagaments: un primer del 80% de la quantitat assignada menys despeses d'assegurança, viatges i qualsevol altre despesa de la que es faci càrrec al centre en la preparació de l'estada; i un 2n pagament amb la liquidació pendent un cop finalitzada l'estada i lliurada tota la documentació al centre.

El pagament es farà per transferència bancària, i per tant l’alumne/a ha de notificar el número IBAN del compte corrent del que serà titular, en el moment de fer la sol·licitud.

L'alumne/a per realitzar la mobilitat ha de tenir una assegurança i, en alguns casos, visat. El visat ha de ser gestionat i assumit per l'alumne/a abans de marxar. L'assegurança la gestiona el centre.

El centre s'encarregarà de buscar l'allotjament a l’alumnat i soci d'acollida que es faci responsable de l'alumnat durant la seva estada.


 

 

Estada per alumnat de CF Grau Superior

L’alumne/a rebrà una beca que ha de cobrir preferiblement viatge i allotjament.

El curs 2017-18 la beca és de 300€ mensuals, que l’alumne rebrà en un únic pagament un cop signat el conveni de mobilitat.

Depenent del país d'acollida aquesta quantitat pot veure's incrementada (en com a molt 100€); en aquest cas es notificarà a l'alumnat quan en tinguem la informació i se li farà efectiu a l'alumne/a en un 2n pagament.

El pagament es farà per transferència bancària, i per tant l’alumne/a ha de notificar el número IBAN del compte corrent del que ha de ser titular, en el moment de fer la sol·licitud.

L'alumne/a per realitzar la mobilitat ha de tenir una assegurança i, en alguns casos, visat. El visat ha de ser gestionat i assumit per l'alumne/a abans de marxar. L'assegurança la gestiona i assumeix el centre en cas que no existeixi el 2n pagament a l'alumne; en altre cas se li descomptarà l'import de l'assegurança d'aquest 2n pagament.

El centre assessorarà a l’alumne en la recerca d’allotjament a la ciutat on es realitzi l’estada, tot i que si el sol·licitant vol, pot fer la recerca ell mateix. 
ON ES POT REALITZAR L'ESTADA

L’empresa/entitat d'acollida pot ser facilitada per el centre o per el mateix alumne si disposa d’un contacte a l’estranger. En aquest darrer cas, caldrà que l’alumne comuniqui, amb suficient antelació, les dades de la persona de contacte per poder gestionar l’estada. Actualment el centre disposa de contactes a:

 • Centre de formació MFR Le Belvedere, Sallanches (Rhône-Alps, França)

 • Les ciutats europees que formen part de la Xarxa-FP de ciutatsQUE CAL TENIR EN COMPTE SOBRE L'ESTADA

 

Abans de marxar. L’alumne rebrà:

 • El conveni de pràctiques per escrit, on apareixerà el pla d’activitats a desenvolupar al país de acollida, acordat i signat per les dues institucions que intervenen i l’estudiant.

 

 

Targeta sanitària. En el moment de desplaçar-se a l’EEE (Espai Econòmic Europeu i Suïssa) cal sol·licitar la Targeta Sanitària Europea per poder gaudir de l’atenció mèdica, d’acord amb la legislació del país d’estada. Als l’enllaços es disposa de tota la informació necessària per realitzar la sol·licitud i renovació d’aquesta.

Pagaments: Tots els pagaments relacionats amb allotjament i viatge s'han de pagar a través del banc.

 

Al finalitzar l’estada. La institució de acollida remetrà a l’estudiant Erasmus i a la institució d’origen:

 • Certificat on s’indicarà que ha completat el programa acordat

 • Informe dels resultats de l’estudiant

 

Estudiants seleccionats sense dret a beca. Pot donar-se el cas que un alumne realitzi una estada a un país estranger sense obtenir beca. En aquest cas, totes les despeses són a càrrec de l’estudiant. Una vegada realitzada l’estada l’alumne obtindrà els mateixos títols que l’alumne becat, ja que disposarà del certificat de l’empresa i del reconeixement i, en alguns casos, expedició del Suplement Europass.

 

 

Més informació: Per mobilitat de pràctiques.

 

 tornar


 

 

COM ES POT DEMANAR UNA BECA ERASMUS+

Presentació de la sol·licitud. En el moment que sorgeixi la convocatòria (normalment entre octubre i desembre) es farà pública a la web del centre i s’informarà a l’alumnat a través dels seus tutors/es, i els interessats hauran d’enviar al següent correu Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. la següent documentació:

 

Resultats de les sol·licituds. Els resultats es publicaran a la web del centre, una vegada s’hagin avaluat totes les sol·licituds presentades i se sàpiga quines beques i projectes han estat concedits al centre.

 

Criteris de selecció dels sol·licitants. Els sol·licitants es baremaran atenent al següents criteris:

 

 • Nivell d’idioma (es valorarà a través d’una entrevista en anglès i/o en l’idioma del país d’acollida i de la correcció i pulcritud de la documentació presentada amb el formulari de sol·licitud)
 • Currículum acadèmic
 • Informe del tutor/a sobre conducta i assistència

Cadascun dels criteris tindran una puntuació de 0 a 10. En cas que en la selecció d’estudiants es produeixi un empat, es demanarà la valoració global de l’equip docent per determinar qui serà el beneficiari de la beca.

 

Baremació. La puntuació assignada a cada sol·licitant serà la suma dels punts obtinguts en cadascun dels criteris de selecció.

 tornar