lloro20px blogIBC80px COLORb      assesorament 60px
 • DSC 2807
 • DSC 2864
 • E.F
 • DSC 2714
 • DSC 2723
 • DSC 2725
 • DSC 2761
 • DSC 2774
 • DSC 2793
 • DSC 2798
 • DSC 2805
 • DSC 2751
MATRICULA ALUMNAT NOU
CALENDARI MATRÍCULA

ILEC Impuls a la lectura

ilec

L’INS Baix Camp té establert com a objectiu estratègic la millora de l'èxit escolar de tot l'alumnat. És per aquest motiu que el centre ha dissenyat un Pla de Lectura propi que potencia la lectura sistemàtica en totes les àrees i matèries del currículum amb l’objectiu d’augmentar la competència comunicativa i lingüística i el desenvolupament de l'hàbit lector de l’alumnat, sense oblidar que la competència lectora és la base de molts aprenentatges i un requisit per participar amb èxit en bona part dels àmbits de la vida adulta.
 
Aquest curs engegarem el Projecte amb tots els grups de 1r d’ESO. A partir del curs vinent es farà extensiu, progressivament, a la resta d’etapes ESO.
 
La implementació d’aquest projecte suposarà que a partir del dia 21 de novembre, l’alumnat de 1r d’ESO disposarà diàriament de 30 minuts de classe dedicats a la lectura d’un text (novel·la, revista, text científic, còmic, contes..) triat, segons les preferències de cadascú, d’entre tot el ventall de textos oferts pel propi centre. La franja horària afectada per aquests 30 minuts diaris de lectura anirà variant setmanalment.

fsi mecd 2016DE 3l vermell 360px