Logo Institut Baix Camp
         facebook  Instagram  TikTokpetita     lloro20px
       coeducat el club del sieirobotica assesorament 60px
 • DSC 2807
 • DSC 2864
 • E.F
 • DSC 2714
 • DSC 2723
 • DSC 2725
 • DSC 2761
 • DSC 2774
 • DSC 2793
 • DSC 2798
 • DSC 2805
 • DSC 2751

CALENDARI PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA 2023-24

GESTIÓ

DATES

ESO 

BATXILLERAT

BATXIBAC 

BATXILLERAT

CICLES FORMATIUS

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJA

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

 Qui pot participar en el procés per a l'alumnat amb continuïtat d'escolarització? 

Poden participar en aquest procés:

 1. L'alumnat que en el moment de presentar la sol·licitud està cursant el quart curs de l'ESO en un centre ordinari, està cursant o ha cursat el GESO en el curs actual en un centre de formació d'adults o està escolaritzat en un sistema educatiu estranger en un nivell equivalent a quart d'ESO. També pot participar-hi l'alumnat que en el moment de presentar la sol·licitud està cursant el primer curs de batxillerat.
 2. L'alumnat que ha superat un programa de qualificació professional inicial (PQPI) o de formació professional bàsica. Per aquesta via també pot participar l'alumnat que ha superat o està cursant un cicle formatiu de grau bàsic.
 3. L'alumnat que ha cursat o està cursant en el moment de presentar la sol·licitud el Curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau mitjà, ha superat o està inscrit a la prova d'accés (inclús si n'està exempt) o té altres requisits d'accés i que durant l'any de presentació de la sol·licitud compleix, com a màxim, 18 anys.

 1. L'alumnat que ha obtingut el títol de l'ESO l'any anterior en què es presenta la sol·licitud o que està cursant el quart curs de l'ESO o el primer de batxillerat, i que no ha participat en el procés per a alumnat amb continuïtat d'escolarització o no ha estat admès en aquesta convocatòria.
 2. L'alumnat que ha superat un programa de qualificació professional inicial (PQPI) o de formació professional bàsica, o que ha superat o està cursant un cicle formatiu de grau bàsic i que no ha participat en el procés per a alumnat amb continuïtat d'escolarització o no ha estat admès en aquesta convocatòria.
 3. L'alumnat que ha cursat o està cursant el Curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau mitjà, ha superat o està inscrit a la prova d'accés (inclús si n'està exempt) o té altres requisits d'accés i és major de 18 anys; també els menors de 18 anys, o que compleixen els 18 anys durant l'any en què es presenta la sol·licitud de preinscripció, que no han participat en el procés per a alumnat amb continuïtat d'escolarització, o que no hi han estat admesos.
 4. L'alumnat no esmentat en els apartats anteriors que té els requisits acadèmics d'accés que estableix la normativa corresponent, però que no reuneix les condicions establertes per presentar la sol·licitud al procés amb continuïtat d'escolarització.

Els alumnes matriculats aquest curs als ensenyaments de GESO en centres d'adults, en quin dels dos processos poden participar?

 

L'alumnat que està acabant aquest curs els ensenyaments de GESO en un centre d'adults, pot participar en el procés per a l'alumnat amb continuïtat d'escolarització.

En presentar la sol·licitud, ha d'indicar que participa per la via 1, reservada a les sol·licituds que al·leguen el títol de l'ESO com a requisit d'accés.

LOGO I FRASE