Logo Institut Baix Camp
       facebook  Instagram  TikTokpetita     descarga 1 lloro20px
       coeducat Logo sieirobotica assesorament 60px

Objectius Política Mediambiental

 

OBJECTIUS POLÍTICA MEDIAMBIENTAL

  1. Complir amb la legislació vigent i d’altres requisits aplicables així com amb qualsevol compromís mediambiental que l’Institut pugui subscriure pel que fa referència a totes les activitats, instal·lacions, productes i serveis de l’Institut.
  2. Millorar contínuament en l'acompliment ambiental, energètic i de prevenció de riscos laborals optimitzant els recursos naturals, i intentant reduir al màxim possible el consum dels mateixos, sobre tot, minimitzant el consum de recursos energètics.
  3. Treballar amb proveïdors i contractistes, que apliquin normes mediambientals i de seguretat coherents amb la nostra política.
  4. Utilitzar criteris mediambientals en els processos de planificació i presa de decisions.
  5. Informar i promoure la conscienciació i sensibilització i  l’autoreflexió a tots els membres de la Comunitat Educativa dels efectes que poden tenir les nostres accions en el medi ambient i per aconseguir el major grau d'eficiència en l'ús dels recursos naturals i energètics empleats.
  6. Promoure activitats d’ensenyament/aprenentatge en l’àmbit mediambiental.

environment 2196690 1280